WA-verzekering

Elk luchtvaartuig is vanuit wet- en regelgeving verplicht om te beschikken over een verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van derden (kortweg: WA-verzekering). Wanneer je tandem vliegt (en dus passagiers vervoert), dan ben je vanuit wet- en regelgeving ook verplicht om te beschikken over een verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers. Op deze pagina leggen we uit hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit en wat de minimale eisen zijn.

Algemeen

In de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen artikel 47 lid 1 b en het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart artikel 11 lid 2 c is vastgelegd dat met een gemotoriseerd schermvliegtuig of paramotortrike alleen gevlogen mag worden indien er een verzekering is afgesloten voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Hierbij wordt verwezen naar de vereisten in de Wet luchtvaart artikel 7.4, waarin weer wordt verwezen naar de Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement. In deze Verordening is voor alle EU landen bepaald wat de minimale dekking voor wettelijke aansprakelijkheid is.

Het is belangrijk om te beseffen dat er in de luchtvaart twee soorten wettelijke aansprakelijkheid zijn:

  1. Wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden (vergelijkbaar met de WA-verzekering van een auto; dit geldt voor alle gemotoriseerd schermvliegtuigen en paramotortrikes);
  2. Wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers (dit geldt alleen voor tandem).

De Verordening bepaalt de minimale dekking van de WA-verzekering. Dit wordt uitgedrukt in BTR (bijzonder trekkingsrecht). BTR is een eenheid die wordt vastgesteld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en kan worden gezien als een wisselkoers. Op het moment van schrijven (juli 2024) geldt de volgende wisselkoers:

1 BTR = 1,22 euro

Verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van derden

Artikel 7 van de Verordening (EG) nr 785/2004 bepaalt dat luchtvaartuigen met een MTOM (maximale startmassa) van 500 kg (categorie 1) een verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van derden met een minimale dekking van 0,75 miljoen BTR moeten hebben. Omdat in het Besluit luchtvaartuigen 2008 is vastgelegd dat de massa van een paramotortrike niet meer mag zijn dan 450 kg, vallen paramotors altijd in deze categorie. In de praktijk betekent dit dat de minimale dekking van de verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van derden 0,75 miljoen * 1,22 = 915.000 euro moet zijn (juli 2024). Dit geldt voor zowel voetstart als trikestart.

Verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers

Wanneer je tandem vliegt en dus passagiers vervoert, dan is het in de luchtvaart zo dat je ook een verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers moet hebben. Artikel 6 lid 1 van de Verordening (EG) nr 785/2004 beschrijft hiervoor de regels. Er wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële uitvoering van de vlucht. Wanneer een vlucht commerciëel wordt uitgevoerd, dient per passagier een verzekering voor aansprakelijkheid te worden afgesloten met een minimale dekking van 250.000 BTR. Wanneer een vlucht niet-commerciëel maar recreatief wordt uitgevoerd, mag de lidstaat zelf bepalen wat de hoogte is van de minimale dekking, doch niet minder dan 100.000 BTR per persoon. In artikel 7.4 lid 2 van de Wet luchtvaart is vastgelegd dat in Nederland de dekking per passagier voor recreatief gebruik tenminste 100.000 BTR moet zijn.

Van belang is dat paramotors en paramotortrikes in Nederland alleen recreatief mogen worden gebruikt. Daarom geldt dus bij tandem vluchten altijd dat een verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers met een minimale dekking van 100.000 BTR (=122.000 euro; juli 2024) moet worden afgesloten.

Waar sluit ik een WA-verzekering af?

Een WA-verzekering kun je afsluiten bij bij verschillende tussenpersonen in Nederland. Ook kun je een WA-verzekering afsluiten in Duitsland, België of Frankrijk. Wanneer je een WA-verzekering afsluit in het buitenland, is het belangrijk om te weten dat dit niet zonder risico is. Door verschillen in wet- en regelgeving in Nederland en het land van de verzekeraar, kan het zo zijn dat een verzekeraar niet of deels uitkeert in situaties waarbij wel zou worden uitgekeerd als je in Nederland verzekerd zou zijn. Ook is het vaak zo dat de voorwaarden van de verzekering in de buitenlandse taal worden verstrekt.