Materiaal en uitrusting

Het Handboek Paramotorvliegen op deze website  is een aanvulling op het Handboek Schermvliegen. Voor het vak “Materiaal en uitrusting” zijn de volgende onderwerpen in het Handboek Paramotorvliegen opgenomen: