Inschrijven en luchtwaardigheid tot en met 120 kg

Bij het inschrijven van een paramotor of paramotortrike wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen twee categorieën leeggewicht.

De informatie op deze pagina is alleen bedoeld voor paramotors of paramotortrikes met een leeggewicht van maximaal 120 kg.

Het leeggewicht is de som van het gewicht van het scherm, de motor (inclusief frame), reservescherm, en andere toevoegingen aan de configuratie. Bij het bepalen van het leeggewicht worden eventuele koelvloeistof en motorolie wel meegerekend, maar brandstof niet. Zie voor meer informatie de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen artikel 10 lid 3 sub b no 3.

Bewijs van Inschrijving, speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid en geluidsdocument

Het Bewijs van Inschrijving (BvI), het speciaal-Bewijs van Luchtwaardigheid (s-BvL) en geluidsdocument worden door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgegeven als de paramotor in het Nederlandse luchtvaartuigregister wordt ingeschreven. De Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen beschrijft de eisen waaraan moet worden voldaan.

Een aantal zaken zijn voor de categorie met een leeggewicht <= 120 kg van belang:

 • Het scherm wordt ingeschreven. Dit is anders als bij de categorie met een leeggewicht >120 kg waarbij de motor wordt ingeschreven.
 • Het s-BvL heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Wel is het alleen geldig wanneer het scherm een geldige schermkeuring heeft, of een document waaruit blijkt dat een keuring nog niet nodig is geweest (bijvoorbeeld een aankoop bon met productiedatum).
 • Je mag elke motor onder het scherm gebruiken die door een Europese fabrikant voor het paramotorvliegen is gebouwd, mits
  • het leeggewicht van 120 kg inclusief reddingsmiddelen niet wordt overschreden;
  • het vermogen dat op het DGAC certificaat van het scherm is vermeld niet wordt overschreden;
  • het maximale geluidsniveau van 60 dB(A) niet wordt overschreden;
  • het onderhoud volgens de voorschriften van de fabrikant is uitgevoerd.

Merk op dat vliegen zonder geldig s-BvL een misdrijf is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als je geen geldige schermkeuring hebt; je vliegt met een motor die te veel vermogen heeft; of het leeggewicht groter is dan 120 kg.

Fabrikanten vermelden vaak niet wat het maximale geluidsniveau van hun motor is. Uit onderzoek van de KNVvL blijkt dat alle in Europa gebouwde paramotoren aan de geluidseis voldoen. Daarom is het in de categorie met een leeggewicht <= 120 kg niet meer nodig om hiervoor een geluidsrapport aan te leveren. Hierbij is natuurlijk wel van belang dat de motor technisch in orde is. Wanneer je vliegt met een kapotte uitlaat is het zeer waarschijnlijk dat het maximum geluidsniveau wordt overschreden.

In de praktijk

Een uitgebreide beschrijving van de stappen die nodig zijn om je paramotor(trike) met een leeggewicht van ten hoogste 120 kg in te schrijven (en daarmee bedoelen we ook het verkrijgen van een s-BvL en een ) kun je vinden door te klikken op deze link. In het kort zijn de stappen als volgt:

 • Stuur een email naar luchtvaartuigregister@ilent.nl waarin je vraagt om een PH-registratie te reserveren voor de inschrijving van je paramotor(trike) met een leeggewicht van ten hoogste 120 kg. Je ontvangt e-mail met daarin het voor jou gereserveerde nummer. Je hebt dit nummer nodig bij het invullen van de verschillende formulieren.
 • In het geval dat je paramotor(trike) op dit moment is ingeschreven in het buitenland (bijvoorbeeld Duitsland, België, Frankrijk, etc), moet je deze in het buitenland uitschrijven. Bij de Nederlandse aanvraag moet je een uitschrijvingsbewijs overleggen, waaruit blijkt dat de paramotor(trike) in het buitenland is uitgeschreven. Een luchtvaartuig kan immers niet in twee luchtvaartuigregisters tegelijkertijd ingeschreven zijn.

  In het geval van een Duitse inschrijving is de procedure als volgt:
  • Stuur per post een brief met een verzoek tot uitschrijving naar DULV. Voeg het originele Duitse BVI als bijlage in de envelop. Je kunt in de brief de volgende tekst gebruiken:

   DULV
   Mühlweg 9
   71577 GroBerlach
   Duitsland

   Dear sir/madam,

   I would like to unsubscribe my paramotor with callsign D-XXXX from the German aircraft register. I attached the original Certificate of Registration to this letter. Please could you confirm the unsubscription from the German aircraft register? I need it for for subscription in the Dutch aircraft register.

   Thanks for your reply in advance,

   Je naam
   Adres
   Postcode / Woonplaats
   Email
   Telefoonnummer

   Attachment: Certificate of Registration D-XXXX
  • Nadat je deze brief hebt verstuurd, zul je per e-mail een bevestiging van de uitschrijving ontvangen. Je ontvangt deze e-mail op het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij de oorspronkelijke inschrijving in het Duitse luchtvaartuigregister.
 • Vul het formulier Aanvraag Bewijs van Inschrijving in:
  • 1.1 Inschrijvingskenmerk: <het PH-nummer dat je eerder gekregen hebt>
  • 1.2 Fabrikant en model: <de fabrikant van je scherm>, <het model + grootte van het scherm in vierkante meters, bijvoorbeeld “Report’Air 22”>
  • 1.3 Serienummer en bouwjaar: <het serienummer van je scherm, je vindt dit op de sticker die in je scherm zit>, <het bouwjaar van je scherm, je vindt dit op de sticker die in je scherm zit>
  • 1.4 <je vult twee keer “NVT” in>
  • 1.5 <je vult twee keer “NVT” in>
  • 1.6 Maximaal toegelaten startmassa en maximaal toegelaten landingsmassa: <je vult hier twee keer “120 kg” in>
  • 1.7 Is het luchtvaartuig ooit ingeschreven in enig ander land? <Je vult hier “ja” in als dat het geval is. Vergeet niet het buitenlandse inschrijvingskenmerk te vermelden>
  • 2.1 Kruis “Afgifte bewijs van inschrijving” aan.
  • De vragen onder 3, 4 en 5 spreken voor zich.
  • Vergeet het document niet te ondertekenen.
 • Vul het formulier Aanvraag Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (s-BvL) in:
  • 1.1 Inschrijvingskenmerk: <het PH-nummer dat je eerder gekregen hebt>
  • 1.2 Fabrikant en model: <de fabrikant van je scherm>, <het model + grootte van het scherm in vierkante meters, bijvoorbeeld “Report’Air 22”>
  • 1.3 Serienummer en bouwjaar: <het serienummer van je scherm, je vindt dit op de sticker die in je scherm zit>, <het bouwjaar van je scherm, je vindt dit op de sticker die in je scherm zit>
  • 1.4 <je vult twee keer “NVT” in>
  • 1.5 Maximaal toegelaten startmassa: <je vult hier 120 kg in>
  • 1.6 Het luchtvaartuig is: <kruis ‘nieuw’ aan (als de paramotor niet eerder in Nederland ingeschreven was)>
  • 1.7 <je vult hier “NVT” in>
  • 2.1 Kruis “Afgifte” aan
  • 2.2 Voor welk type luchtvaartuig vraagt u een s-BvL aan?: <kruis “Schermvliegtuig” aan>
  • De vragen onder 3 spreken voor zich
  • 4.1 Locatie waar het luchtvaartuig gereed zal staan voor een steekproef: <je vult hier “NVT” in>. De vakken 4.2 tot en met 4.5 kun je leeg laten.
  • De vragen onder 6 spreken voor zich. Vergeet het document niet te ondertekenen.
 • Vervolgens stuur je een e-mail naar het luchtvaartuigregister@ilent.nl waarin je verzoekt om jouw paramotor(trike) met een leeggewicht tot maximaal 120 kg in te schrijven.
  • Vermeld jouw PH-registratie in het onderwerp.
  • Voeg de volgende bijlagen bij:
   • Het getekende Aanvraagformulier Bewijs van Inschrijving
   • Het getekende Aanvraagformulier speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid
   • Als je paramotor(trike) eerder in het buitenland was ingeschreven: een kopie van het uitschrijvingsbewijs
   • Een kopie van de DGAC toelating. Deze kun je krijgen van de importeur of fabrikant. Let op dat je DGAC toelating klopt bij de maat van je scherm.
    • Als jouw paramotorscherm géén DGAC toelating heeft, kan het wel ingeschreven worden als uit de handleiding blijkt dat het wèl geschikt is om paramotor te vliegen. Voeg in dat geval de handleiding bij waaruit blijkt dat dit het geval is.
   • Het aankoopbewijs van jouw scherm waaruit blijkt dat jij de eigenaar van het scherm bent. Bijvoorbeeld de aankoopbon of een kopie van e-mails waaruit blijkt dat jij het scherm tweedehands van iemand anders hebt overgenomen.
   • Een kopie van het schermkeuringsbewijs (of een aankoopbon waaruit blijkt dat het scherm nog niet gekeurd had hoeven worden).
   • Een foto van een correct aangebrachte registratie in het scherm. Lees hier meer informatie over de vereisten voor het aanbrengen van de registratie.
   • Een foto van een onbrandbaar plaatje waarop het inschrijvingskenmerk is aangebracht. Dit onbrandbaar plaatje moet aan de paramotor bevestigd zijn. Lees hier meer informatie over het onbrandbaar plaatje.
 • Je ontvangt na een aantal dagen een factuur voor zowel het Bewijs van Inschrijving als het speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid. De kosten zijn in totaal ongeveer 170 euro (juli 2024). Het is belangrijk om deze twee facturen APART te betalen. Betaal je toch tegelijkertijd, kan dat leiden tot extra vertraging.
 • Wanneer de betaling is ontvangen, ontvang je drie e-mails:
  • Een e-mail met het Bewijs van Inschrijving (BvI)
  • Een e-mail met het speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (s-BvL)
  • Een e-mail met het geluidscertificaat
   Het geluidscertificaat wordt “ambtshalve” afgegeven en er staat een maximum geluidsniveau op vermeld.
 • Deze drie documenten moet je altijd bij je hebben tijdens het vliegen.
 • Merk op dat het speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid alleen geldig is wanneer een geldige schermkeuring kan worden getoond en wanneer het onderhoud aan scherm en motor zijn uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
 • Vliegen zonder geldig s-BvL is een misdrijf.

Kom je er niet uit?

Stuur een email naar info@paramotoropleiding.nl en we zullen proberen om je te helpen.