Reglementen en voorschriften

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van Wet en regelgeving die specifiek voor de paramotorvliegsport van belang is. Het betreft een aanvulling op de algemene informatie over luchtvaartregelgeving in het Handboek schermvliegen. De in dit hoofdstuk cursief gedrukte Wetten, Besluiten en Regelingen kunnen op http://wetten.overheid.nl worden teruggevonden.

Let op!
Voor de theorie opleiding is het van belang de informatie in dit handboek uit het hoofd te leren en de relevante Wet- en regelgeving op http://wetten.overheid.nl tenminste één keer grondig te bestuderen.