Bekwaamheid

In de luchtvaart dien je te beschikken over een “Bewijs van Bevoegdheid” om een luchtvaartuig te besturen. De regels ten aanzien hiervan zijn vastgelegd in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart. Een “Bewijs van Bevoegdheid” kun je zien als een officieel rijbewijs voor in de lucht. Bewijzen van bevoegdheid worden afgegeven door het KIWA nadat je een opleiding hebt gevolgd volgens internationale standaarden.

Bestuurders van gemotoriseerde schermvliegtuigen en paramotortrikes zijn in artikel 10 van bovengenoemd besluit uitgezonderd van de verplichting om een formeel bewijs van bevoegdheid te hebben. Wel moet je (artikel 10 lid 2 sub b) je “bekwaamheid” kunnen aantonen.

Wat is bekwaamheid?

Er bestaat veel onduidelijkheid over wat de wetgever precies met “bekwaamheid” bedoeld. Artikel 10 lid 3 van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart beschrijft dat de Minister aanvullende regels kan geven over wat precies met “bekwaamheid” bedoeld wordt, maar in de praktijk bestaan deze regels voor het gemotoriseerde schermvliegtuig en de paramotortrike niet.

Wel zijn er afspraken met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat het KNVvL Paramotorvliegbewijs in elk geval wordt erkend als middel om de bekwaamheid aan te tonen. Dit is bevestigd in diverse rechtszaken waarbij naar de bekwaamheid werd gevraagd.

Ook is bij de legalisering van de Paramotortrike expliciet in de toelichting aangegeven dat de bestuurder kennis dient te hebben van Aerodynamica, Meteorologie, Materiaal en Uitrusting, Navigatie, Regelgeving en Vliegpraktijk. Dit zijn precies de vakken waaruit de theorie opleiding van de KNVvL bestaat.

KNVvL paramotorvliegbewijs

Je bekwaamheid toon je dus aan met het KNVvL Paramotorvliegbewijs. Dit vliegbewijs wordt ook in veel andere landen geaccepteerd als bewijs van bekwaamheid.

In Nederland is de verwachting dat het bezit van het vliegbewijs op termijn verplicht zal worden gesteld. Door te investeren in het KNVvL Paramotorvliegbewijs ben je dus voorbereid op de toekomst.

Is een APPIppg vliegbewijs ook voldoende?

Nee, een APPIppg vliegbewijs is niet voldoende. APPIppg is een internationaal georiƫnteerde opleiding en is niet toegespitst op de Nederlandse regelgeving en het complexe luchtruim. De APPIppg opleiding voorziet niet in de kennis die door de Nederlandse overheid wordt gevraagd.