Registratie

Wanneer wij spreken over de “registratie” van een paramotor(trike), bedoelen we eigenlijk de combinatie van het zogeheten nationaliteitskenmerk (“PH” in Nederland) en het zogeheten inschrijvingskenmerk (bijvoorbeeld: 7 Oscar 7). Elk land heeft zijn eigen unieke nationaliteitskenmerk en registreert de luchtvaartuigen met een uniek inschrijvingskenmerk. De combinatie van het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk vormt gezamenlijk de registratie, bijvoorbeeld PH-7O7. Het bewijs van de registratie is het Bewijs van Inschrijving (BvI): je kunt dit vergelijken met het kentekenbewijs van een auto.

In artikel 14 van de Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen is bepaald dat gemotoriseerde schermvliegtuigen en paramotortrikes worden aangeduid met een PH – [cijfer][letter][cijfer] combinatie. Het is verplicht om deze registratie in het scherm aan te brengen. Ook moet er een onbrandbaar plaatje zijn met daarop de registratie.

Registratie in scherm

In Nederland zijn paramotors verplicht om de registratie in het scherm te voeren. In verband met de leesbaarheid van de registratie heeft de wetgever eisen opgesteld waaraan de registratie in het scherm moet voldoen.  Deze eisen zijn terug te vinden in de Regeling  inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen en afgeleid van ICAO annex 7. De belangrijkste regels zijn de volgende:

  • De letters, cijfers en het koppelteken moeten goed leesbaar zijn.
  • De letters, cijfers en het koppelteken moeten aan de onderzijde van de linkerhelft van de vleugel worden aangebracht
  • De letters, cijfers en het koppelteken zijn tenminste 50 cm hoog
  • De breedte van de letter, cijfers en het koppelteken is tenminste 2/3e van de hoogte (letter I uitgezonderd)
  • De dikte van de lijnen is tenminste 1/6e van de hoogte.
  • De afstand tussen de letters, cijfers en het koppelteken is tenminste 1/4 van de hoogte van de letters en cijfers.
  • De letter, cijfers en het koppelteken zijn blokvormig.
  • De kleur van de letters, cijfers en het koppelteken onderscheiden zich van de achtergrond (zwart op wit, wit op zwart).
  • De kleur van de karakters is gelijk.

Een voorbeeld is te zien op onderstaande foto.

Uitzonderingen

Heel soms is het fysiek echt niet mogelijk om de registratie met de genoemde afmetingen in het scherm aan te brengen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een single skin scherm. In dat geval geeft artikel 16 lid 5 van de Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen aan dat een kleinere registratie gebruikt kan worden. Als je denkt dat dit bij jouw scherm het geval is, is het van belang om contact op te nemen met het Nederlandse Luchtvaartuigregister.

Let op!
Sinds 1 januari 2024 is het niet meer toegestaan om de registratie op een vlag achter het scherm te voeren.

Let op!
Vliegen zonder geldige registratie en s-BvL is een misdrijf!