Schermkeuring

Een paramotorscherm moet regelmatig worden gekeurd. Bij de keuring van een scherm wordt gekeken of het scherm nog luchtwaardig en veilig is. Er wordt onder andere gekeken naar de porositeit en sterkte van het doek, de sterkte van de lijnen en of de lijnen ten opzichte van elkaar nog de juiste lengte hebben. Wanneer alle controles voldoen aan de door de fabrikant opgegeven toleranties, dan wordt het scherm goedgekeurd en kan er veilig mee worden gevlogen. Het behoeft geen uitleg dat een zorgvuldige schermkeuring van levensbelang is.

Frequentie

De frequentie waarmee een scherm moet worden gekeurd staat vermeld in de gebruikershandleiding van het scherm. Vermeld de gebruikershandleiding van het scherm geen keuringstermijn, dan gelden in Nederland de termijnen van de KNVvL: iedere 2 jaar of 200 uur (welke eerder is). Voor tandemschermen of schermen die in het kader van de opleiding worden gebruikt, kunnen afwijkende (kortere) termijnen gelden. Alle termijnen staan vermeld in het Reglement Paramotor.

Slijtage

Slijtage aan een scherm, de lijnen of risers kan allerlei oorzaken hebben: bijvoorbeeld blootstelling aan zonlicht, slepen op het gras, verkeerd vouwen, een heftige manoeuvre, een waterlanding of door een foutje bij de start. Slijtage of schade is vaak met het blote oog niet te zien. Dit onderstreept het belang om tijdig (en bij twijfel) het scherm na te laten zien door een specialist.

Verplicht of niet

Ja, het laten uitvoeren van een schermkeuring is verplicht. Bij elke verlenging van het speciaal-BvL moet de eigenaar van een paramotor immers verklaren dat het toestel onderhouden is volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Dit betekent niet alleen dat de bougie volgens schema vervangen moet zijn, maar ook dat de schermkeuring (tijdig) moet zijn uitgevoerd conform de aanwijzingen van de fabrikant.

Met ingang van 1 januari 2024 gaat dit voor paramotor(trike)s met een leeggewicht van 120 kg zelfs nog een stap verder: het speciaal-BvL krijgt dan een onbepaalde geldigheidsduur, maar is alleen geldig als een geldige schermkeuring kan worden overlegd. Voor deze toestellen wordt de schermkeuring dus daadwerkelijk het bewijs van luchtwaardigheid.

Bij wie?

Het keuren van schermen is in Nederland geen beschermd beroep. Dit betekend dat iedereen een scherm zou kunnen keuren. Dit moet dan wel gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Helaas leert de praktijk dat niet iedere “keurder” het even nauw neemt met deze aanwijzingen noch de beroepsetiquette. Het is daarom van belang om er zeker van te zijn dat je je scherm naar een gevestigde en betrouwbare partij stuurt. Deze partij moet werken volgens de aanwijzingen van de fabrikant en met jaarlijks gekalibreerde apparatuur. Van de kalibratie dienen certificaten beschikbaar te zijn.

Wie is dan wel de juiste partij? Dat is in de eerste plaats de fabrikant van het scherm – als deze keuringen aanbiedt. In de tweede plaats kun je terecht bij je importeur. Vaak keurt de importeur zelf, en anders word je doorverwezen. Kom je er helemaal niet uit, neem dan contact op met de KNVvL afdeling Paramotorvliegen of info@paramotoropleiding.nl voor advies.

Laat je zeker niet verleiden tot het goedkoopste tarief: het (goed) keuren van een scherm kost nu eenmaal tijd.

Verder verdiepen in schermkeuringen? Klik op deze link