Definitie

In het Besluit Luchtvaartuigen 2008 wordt een paramotor als volgt gedefinieerd:

  • gemotoriseerd schermvliegtuig: schermvliegtuig, zijnde een zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur dat kan worden gedragen en slechts kan worden gestart en geland door gebruik te maken van de benen van de bestuurder, dat over een motor beschikt;

Merk op dat de definitie van een gemotoriseerd schermvliegtuig spreekt over ‘gestart en geland door gebruik te maken van de benen van de bestuurder’. Hiermee wordt dus alleen voetstart paramotor bedoeld. Omdat een trike in de Wet en regelgeving niet gedefinieerd is, is het vliegen met een trike eigenlijk niet toegestaan. De afdeling Paramotorvliegen van de KNVvL heeft lang gepleit voor een oplossing voor deze situatie die al jaren bestaat. In 2020 werd een oplossing gevonden: in de toekomst zullen ook paramotortrikes in de Wet en regelgeving opgenomen worden. In afwachting van het moment dat dit daadwerkelijk gerealiseerd is, wordt er op paramotortrikes anticiperend gehandhaafd. Dit betekend dat het vliegen met een paramotortrike officieel nog steeds verboden is, maar dat de luchtvaartpolitie, ILT en het OM niet hierop zullen handhaven.