Overtredingen

Het is van belang om te beseffen dat op overtreding van luchtvaartregelgeving zware straffen staan. In de Wet luchtvaart art 62 t/m 75 wordt beschreven hoe met overtredingen wordt omgegaan. Overtredingen van de Wet luchtvaart leiden in veel gevallen tot hoge boetes (of gevangenisstraf) en een aantekening in het strafblad.